Hugenote Kollege: Rektor

Die Hugenote Kollege (in Wellington) begin tans met die proses vir 'n nuwe Rektor in 2020.  Vir meer inligting oor hierdie vakature, of om aansoek te doen, kliek hier.

Tutela: Direkteur Maatskaplikewerk Dienste

Tutela Hoofkantoor stel hul vakature vir Direkteur Maatskaplikewerk Dienste bekend.  Die geskikte kandidaat moet ‘n persoon wees met bestuurskundigheid en bestuurservaring wat die Maatskaplikewerk dienste van die Diensorganisasies binne Tutela se sisteem dinamies kan bestuur.  Kliek hier vir meer inligting.

NG Jubilaté: Jeugmentor

Die NG Gemeente Jubilaté en Laerskool Westwood is op soek na 'n dinamiese persoon wat as jeugmentor kan werk.  Vir die vereistes en ander belangrike inligting t.o.v. hierdie vakature, kliek hier.

NG Randburg-Suid: Leraarspos

Die NG Gemeente Randburg-Suid, geleë in die Ring van Linden, is op soek na 'n voltydse volwaardige leraar.  Indien u belangstel in hierdie vakature, kliek hier vir meer inligting.