Pastorale Beraders

Hier volg ʼn lys van Pastorale Beraders:

Naam en Van: Ds. Sam Heine 
Tel / Sel: 083 276 2822
E-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Akademiese Kwalifikasies: BA Teol, BD Teol, MDiv Pastorale gesinsterapie, Sielkunde Honneurs
Professionele liggaam geregistreer:

HPCSA PRC 0004375

BHF PR 0481475


Naam: Ds. Marais Strydom
Tel / Sel: 083 449 3579
E-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Akademiese Kwalifikasies: BA, BD, MDiv (Huweliks- en gesinspastoraat)
Professionele liggaam geregistreer:  

Naam:  Dr. Retha Kruidenier
Tel / Sel:  012 329 1352 / 082 413 8462
E-pos adres:      Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Akademiese Kwalifikasies:

BBibl 1993 (PU vir CHO)

BBibl (Hons) 1994 (UP)

MPhil (Teol) Met lof 2005 (UP)

MA (Teol: Pastorale Familie Terapie) Met lof 2007 (UP)

PhD (Teol: Pastorale Familie Terapie) 2014 (UP)

Postdoctoral Fellowship (Praktiese Teol) 2015 (UP)

Professionele liggaam geregistreer:

SAAP (Suid- Afrikaanse Assosiasie van Pastorale Werk) 611/06

Counsel of Counsellors SA SC 00211

Association of Christian Counsellors 1766


 Naam:

Dr. Jan Botha 

Pastorale Krisis- en Verryking Spreekkamer

www.alfapastoralepraktyk.com en www.zamazamahope4u.com

Tel / Sel: 076 481 5683 / 012 546 3545 
E-pos adres:  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Akademiese Kwalifikasies:

BA (Hoofvakke: Wysbegeerte en Sosiologie). UOVS 1979.

BA Honneurs in Wysbegeerte met spesialisasie in Christelike Etiek (36 verskillende etiese vraagstukke is hanteer). UOVS 1980.

BTh met spesialisasie en ‘n skripsie in Nuwe Testament met die titel: Die rol en die betekenis van die Heilige Gees in die evangelie van Johannes. UOVS 1984.

Diploma in Teologie met 6 hoofvakke: Nuwe Testament, Ou Testament, Dogmatologie, Sendingwetenskap, Diakonologie en Kerkgeskiedenis. UOVS 1984.

MA in Praktiese Teologie met spesialisering in Pastorale Gesinsterapie. Titel: Eksternalisering in Pastorale Narratiewe Egskeidingsmediasie. UP 2001.

MTh in Missiologie in Bedieningspraktyk: Missionale Transformasie aan die Universiteit van Stellenbosch.Voltooi  Meestersgraad Cum Laude in 2011. Titel: Missionale Transformasie in die Nederduidse Gereformeerde Gemeente Eloffsdal: ‘n Terdoodveroordeelde gemeente herleef.

MTh in Nuwe Testament met spesialisering in Gender en Gesondheid: Gekeur om in 2013 ‘n spesiale een-jaar-Magister en navorsingprogram in Nuwe Testament met spesialisering Gender, Gesondheid en Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch, in samewerking met die Sweedse kerk, te doen. Titel: Spirituele identiteitsbewuswording deur kommunale lees: ’n Gevallestudie van 1 Timoteus 5:1-16 onder vroue in Zama-Zama informele nedersetting. Is in Desember 2014 afgehandel.

PhD in Praktiese Teologie met spesialisering in Pastorale Gesinsterapie. Titel: Narratiewe Pastorale Egskeidingsmediasie: Stories van Hoop. UP 2003.

Sertifikaat in Huweliksberaad en Voorligting. UNISA 1988.

Professionele liggaam geregistreer:

SAAM (Suid-Afrikaanse Assosiasie van Mediasie) 94019

SAAP ( Suid- Afrikaanse Assosiasie van Pastorale Werk) 506/06

Counsel of Counsellors SA SC 00199

Association of Christian Counsellors 1511


Naam: Dr. Sampie van Vuuren 
Tel / Sel: 016 454 0373 
E-pos adres:      Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Akademiese Kwalifikasies:  
Professionele liggaam geregistreer:  

Naam: Me. Carin Olwagen
Tel / Sel: 076 734 8327
E-pos adres:      Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Akademiese Kwalifikasies: BTH graad; BTH Dip; BA Hon; Tans: MBA
Professionele liggaam geregistreer:

HPCSA PRC 0006769

BHF 0322318


Naam:

Ds. Leon Forsman 

Agape Beradingsdienste

Tel / Sel: 081 706 0404 
E-pos adres:      Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Akademiese Kwalifikasies: MTh
Professionele liggaam geregistreer: SAAP (Suid- Afrikaanse Assosiasie van Pastorale Werk)

Naam: Ds. Servaas de Kock 
Tel / Sel: 082 552 5093
E-pos adres:      Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Akademiese Kwalifikasies:  
Professionele liggaam geregistreer:  

Naam:

Nicolene Weber

Via Dolorosa Counseling

Tel / Sel: 083 560 7584
E-pos adres:      Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Akademiese Kwalifikasies: Bachelor of Arts in Theological and Pastoral Counseling
Professionele liggaam geregistreer: CO 20158 

Naam: Ds. Stanus Cloete
Tel / Sel: 082 887 9600
E-pos adres:     

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

LinkedIn profiel:  https://www.linkedin.com/in/stanus/

Akademiese Kwalifikasies:

BA, BD en Nagr. Dipl.

BK Agosolf Coaching

My opleiding is in SF Pro, SF Negotiations, SF Mediation

Internasionaal geregistreer by die Helsinki Brief Therapy Institute asook by die Traumatic Incident Reduction Association. 

Lid van die European Brief Therapy Association

Professionele liggaam geregistreer:  

Naam: Ds. Lizette Viviers
Tel / Sel: 082 451 4049
E-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 
Akademiese Kwalifikasies: B.Th (Teologie) M.Div. Kort-Kursusse (VBO) in: Kreatiewe Fasilitering, mentorskap, Trauma-begeleiding, huweliksvoorbereiding en pastoraat; Narratiewe berading. Ek het ‘n besondere passie vir mense wat deur terminale siekte geraak word; asook bejaardes.
Professionele liggaam geregistreer:
Omgewing werksaam: Johannesburg

Naam:

Dr. Kobus Crous

[Sielkundige] 

  Naam:

Sharon Maynard

[Kliniese Sielkundige] 

Tel / Sel: 083 965 8531   Tel / Sel: 084 725 2820
E-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.   E-pos adres:      Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.