Riglyne vir kombinering, eenwording en samesmelting van gemeentes

Reglement 23 in Kerkorde 2015 (pp. 119-126) is die Reglement vir die vermeerdering, kombinering, eenwording en samesmelting van gemeentes.

Die drie sake word onderskeidelik in die volgende paragrawe in die Reglement behandel:

  • Kombinasie
  • Eenwording
  • Samesmelting

Kliek hier vir die Riglyne vir kombinering, eenwording en samesmelting van gemeentes.