Gewysigde Bepalings 2017

Kliek hier vir die gewysigde aanvullende Bepalings  van die NG Sinode Hoëveld se KERKORDE soos goedgekeur tydens die sinodesitting van 2014.