Gronddebat

Die NG Kerk wil  graag reageer op die uitnodiging om kommentaar daarop te lewer.

In die voorbereiding van die NG Kerk se dokument het ons met landbou- en politieke organisasies asook ander belanghebbendes oor hierdie saak gesels.

Klik hier vir die kommentaar van die NG Kerk oor die gronddebat. In hierdie dokument maak die NG Kerk dit duidelik dat:

  • hy teen die verandering van die grondwet is;
  • hy teen onteiening sonder vergoeding is;
  • die beskerming van voedselsekerheid van die uiterse belang is;
  • daar gekyk moet word na modelle wat reeds goed werk;
  • daar gekyk moet word na redes vir die mislukking van grondhervorming tot dusver.

Sien ook die brief oor die NG Kerk en grondhervorming.

Gedragskode vir Godsdiens

ʼn Gedragskode vir Godsdiens hierby aangeheg asook ʼn begeleidende brief van prof Pieter Coertze.   Klik hier om die brief af te laai. Dit sal gaaf wees as jy en jou kerkraad die dokument kan deurlees en kommentaar kan lewer.

Vanuit die kantoor is jy goed op hoogte gehou van voorstelle deur die CRL Rights Commission wat kan lei tot die regulering van godsdiens. Die kerk het van sy kant af die gedagte van die regulering van godsdiens afgewys en stel ʼn gedragskode voor waaraan godsdienstige groepe moet voldoen. 

Indien jy enige kommentaar het, sal dit gaaf wees as jy dit kan deurstuur. Dit sal help om die dokument te verfyn.

Algemene Sinode Omsendbrief 7 Feb 2018

Die Algemene Sekretaris, Dr. Gustav Claassen, bring die volgende twee sake onder julle aandag.

  1. Die moderatuur het op 6 Februarie ‘n verklaring beskikbaar gestel met betrekking tot die regsproses wat aan die gang is.
  2. Die tweede saak handel oor die verkiesing van nuwe besture vir skoolbeheerliggame. 

Kliek hier vir die Omsendbrief van 7 Februarie 2018. 

Verklaring van die moderatuur: Hofsaak oor selfdegeslagverhoudings

Beste Kollega 

Ek vertrou dit gaan goed. Met Pinkster om die draai, glo ek jy is in hierdie stadium hard aan die voorberei. Sterkte daarmee. Mag dit, soos elke jaar, ʼn baie geseënde tyd wees. Hoe wonderlik om opnuut die teenwoordigheid en voortgaande menswording van die opgestane Here te kan vier. En hoe Christus ná sy hemelvaart steeds in die kerk en in die wêreld aan die werk is.

Aangeheg vind jy ʼn verklaring van die moderatuur. Die afgelope tyd het daar in die pers berigte verskyn oor die hofsaak waarin die NG Kerk tans betrokke is. In die verklaring wat aangeheg is, volg kommentaar op hierdie berigte.

Klik hier vir die verklaring van die moderatuur.

Vriendelike groete

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk