Kerkbode 15 April 2016

Lees in Kerkbode se uitgawe van 15 April ...

Die jongste Kerkbode vertel op sy voorblad van die elektroniese pad wat Kerkbode, een van die oudste koerante in die land, inslaan.

Ds Nelis van Rensburg skryf oor die struktuur en kultuur van die NG Kerk en dr André Olivier van Namibië oor hulle sinodesitting.

Daar is nog twee bydraes tot die gay-debat en ’n paar briewe wat daarop reageer.

Lees ook ...

  • van die NG Kerk in die middestad van Johannesburg,
  • van ’n onwaarskynlike vennootskap uit die NG Kerk wat studente in Port Elizabeth help,
  • van die NaEden-retraitesentrum waar ’n mens kan leer om te ‘dans met God’,
  • van ’n gemeente se omgee wat ’n pa en sy kinders op ’n nuwe pad geplaas het,
  • van die wenners van die Andrew Murray-pryse,

en nog heelwat meer.

Kerkbode 2016.04.15