Sinodale Hulpbronnebestuur

Die Portefeulje Sinodale Hulpbronnebestuur en die onderstaande kommissies en diensgroepe voorsien ’n administratiewe ondersteuningsbasis vir die gladde verloop van die sinodale werksaamhede.

Portefeuljeleier: Ds DS (Danie) Oosthuizen, Posbus 6011, Homestead 1412, tel 011 828 3428, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Sinodale Kommissie vir Fondse (SKF)

Voorsitter: Ds JH (Hannes) Windell, Posbus 6354, Homestead 1412, tel 011 828 4962, sel 083 229 7699, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Sekretaris: Dr AS (Bertus) Koorts – Algemene Kantoorbestuurder, tel 011 975 8220, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Lede:

Alberton: Dr J (Jerry) Fourie [Alberton-Wes]

Benoni: Ds JH (Johann) Barnard [Kemptonpark-Oos]

Birchleigh: Dr JS (Johan) Botha [Edleen]

Boksburg: Oudl AH (Alex) Nel

Brakpan: Ds FDJ (Francois) Lambrechts [Brenthurst]

Delmas: Ds FAJ (André) Ströh [Selcourt]

Evander Dr AW (Anton) Knoetze [Secunda-Goedehoop]

Germiston: Ds JH (Hannes) Windell [Sonhoogte]

Heidelberg: Ds P (Pieter) Kruger [Nigel-Suid]

Johannesburg: Dr JB (Hans) Visser [Triomf]

Kemptonpark: Mnr Johann Hagen

Linden: Dr JD (Jannie) Theron [Linden]

Standerton: Dr CF (Christie) van Zyl [Bethal-Oos]

Turffontein: Ds JA (Johan) Heyns [Klipriviersberg]

Aangewys deur die SDK: Ds DS (Danie) Oosthuizen [Primrose-Oos] Portefeuljeleier Sinodale Hulpbronnebestuur.

Sinodale Beleggingskomitee (BK)

Voorsitter: Ds DS (Danie) Oosthuizen [Primrose-Oos] Portefeuljeleier Sinodale Hulpbronnebestuur

Sekretaris: Dr AS (Bertus) Koorts – Algemene Kantoorbestuurder, tel 011 975 8220, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Skribaat (Notule Kommissie)

Sameroeper: Dr AS (Bertus) Koorts – Algemene Kantoorbestuurder, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., tel 011 975 8220.

Ds HS (Elize) Klut [Melville]

Ds JS (Kobus) Sandenbergh [Weltevreden]

Ds WP (Willem) Strauss [Alberton-Suid]

Dr JB (Hans) Visser [Emeritus-Vergesig]

Sinodale Bateskomitee (SBK)

Voorsitter: Ds DS (Danie) Oosthuizen [Primrose-Oos] Portefeuljeleier Sinodale Hulpbronnebestuur

Sekretaris: Dr AS (Bertus) Koorts – Algemene Kantoorbestuurder, tel 011 975 8220, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Lede:

Ds JH (Hannes) Windell [Sonhoogte] - Voorsitter SKF

Mnr AH (Alex) Nel - RFK Voorsitter, Ring van Boksburg

Mnr A (André) Britz - Accounting Services

Sinodale Regskommissie (SRK)

Voorsitter: Ds T (Theo) Danzfuss, tel 011 826 1394, faks 086 682 5887, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., sel 082 925 0174.

Ondervoorsitter: Ds JH (Hannes) Windell [Sonhoogte]

Sekretaris: Dr AS (Bertus) Koorts, Posbus 10444, Aston Manor 1630, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. tel 011 975 8220.

Dr GJ (Gerhard) Koen [Johannesburg-Noord]

Mnr CR (Chris) du Plessis – Regsadviseur

Adv/Ds GH (Gerrie) Meyer [Rynfield] – Regsadviseur

Dr HH (Hugo) van der Linde [Bonaeropark]

Ds RNJ (Rudolph) van der Westhuizen [Boksburg-Suid]

Adv DP (Niel) de Villiers – Regsadviseur

Dr GJ (Gideon) Kok [Mondeor]

Beheerliggaam Achterbergh Kamp- en Konferensiesentrum (BAKKS)

Voorsitter: Mnr E (Eben ) de Klerk [Waterval Gemeente]

Sekretaris: Dr AS (Bertus) Koorts – Algemene Kantoorbestuurder, tel 011 975 8220, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Lede:

Mnr HS (Hennie) Schoeman [Bestuurder: Achterbergh]

Ds JH (Hannes) Windell [Sonhoogte]

Ds DS (Danie) Oosthuizen [Primrose-Oos] Portefeuljeleier: Sinodale Hulpbronnebestuur

Sinodale Kommissie vir Diensverhoudinge (SKDV)

Voorsitter: Ds JH (Hannes) Windell [Sonhoogte], tel/faks 011 828 4962, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Sekretaris: Dr AS (Bertus) Koorts – Algemene Kantoorbestuurder, tel 011 975 8220, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Lede:

Ds T (Theo) Danzfuss [Witfield]

Ds DS (Danie) Oosthuizen [Primrose-Oos]

Mnr H Bernardt [Dalpark]

Mnr A (André) de Villiers [Bestuurder: Solheim Tuiste vir Bejaardes]

Diensgroep Kommunikasie

Voorsitter: Dr AS (Bertus) Koorts – Algemene Kantoorbestuurder, tel 011 975 8220, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Sekretaris:  Me N (Natassja) Marais, tel 011 975 8220, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Lede:

Ds DS (Danie) Oosthuizen [Primrose-Oos] - Portefeuljeleier Sinodale Hulpbronnebestuur

Ds CJ du Plessis [Dinwiddie]

Ds W (Werner) Schroeder [Alberton-Suid]

Ds JPL (Jacobus) van Straaten [Andrew Murray]

Ds E (Eduard) Enslin [Lambton-Germiston]