Ontwikkeling van 'n missionale teologie en praktyk

Webblad:  http://netwerkm28.co.za/

Hierdie portefeulje gee hoofsaaklik aan die missionale verstaan van die Kerk, die vaardigheidsontwikkeling van leraars en gemeenteleiers.

Portefeuljeleier:

Ds JJ (Jannie) McDuling, sel 082 203 9111 (h), 071 699 9746 (k), sel 083 412 5925, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Diensgroepe

VESTIGING EN ONTWIKKELING VAN KLEIN GEMEENTE NETWERKE: Ds Sam Heine, sel 083 276 2822, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. [Kinross].


BESTUDERING EN ONTWIKKELING VAN MISSIONALE TEOLOGIE: Ds Henry Roberts, sel 083 583 1989, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. [Evander].


MISSIONALE OPLEIDING EN TOERUSTING: Ds Theo Janse van Rensburg, sel 082 561 1818, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. [Kempton Hoogland].


VESTIGING VAN MISSIONALE GEMEENSKAPPE: Ds Ghisnene Muller, sel 076 558 8553, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. [Verwoerdpark].


SINODALE DIENSGROEP VIR BRUGBEDIENING (SDB)

Voorsitter: Dr JHH (Howard) du Toit [emeritus] –  sel 082 371 9346, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ondervoorsitter: Dr RJ (Dolf) de Beer [emeritus] – sel 082 820 4192

Skriba: Ds EJ (Ernst) Zeelie [Boksburg-Wes: Kerkraad] – sel 082 377 9677, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Brugbediening handel oor die begeleiding van ’n gemeente om ten tyde van ’n predikantsvakature afskeid te neem van die vorige bedieningstydperk, te herontdek wat die identiteit en roeping van die gemeente is en voor te berei vir ’n nuwe bedeling. Predikante word spesiaal opgelei om gemeentes tydelik in die oorbruggingstydperk behulpsaam te wees. Die nuwe bedeling kan behels ’n nuwe predikant of ’n nuwe groeifase in die gemeentelike opset.

Kontak die SDB of oorbruggingskonsultant of ringsverteenwoordiger of u Ringskommissie.